btn-back
ภาพบรรยากาศทริปผู้แทนจำหน่าย โดยบริษัทศูนย์รวมยาง ร่วมกับ ยางรถยนต์เวสเลค วันที่ 9-10 มีนายน 2562

เป็นงานของคุณตัวแทนจำหน่ายภาคตะวันตกของยางรถยนต์เวสเลค บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน ด้วยบรรยากาศแนว Country ต้องขอขอบคุณตัวแทนจำหน่ายทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนด้วยดีตลอดมา