btn-back
ยาง West Lake ประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุน

ให้กับ คุณ Thaksidol Kitcharoen ในรายการ TOYO 3K Racing Car Thailand 2017 สนามที่ 5 ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560 ณ พีระเซอร์กิต พัทยา ชลบุรี โดยได้รับรางวัล

  • รุ่น C38 ได้อันดับที 2 ของ Class Super N/A
  • รุ่น C44 ได้อันดับที 5 ของ Class Super Open

ยาง West Lake ประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับผู้ร่วมเข้าแข่งขันด้วยนะครับ