ตัวแทนจำหน่าย

รายชื่อผู้แทนจำหน่ายยางรถยนต์เวสเลค
ที่พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศ
หจก. เกาะแก้วเรเดียล

30/2 หมู่ที่ 2 ถ.เทพกษัตรีย์ ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-238353-4
แฟกซ์ : 076-238618

เอกยางทอง

30/9 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
โทรศัพท์ : 086-9508327

เอกเซอร์วิส

120/10 หมู่ที่ 5 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84340
โทรศัพท์ : 081-3702536, 086-9523792, 080-5318386

เอ็กซ์ออโต้แม็กซ์

111/1 หมู่ที่ 1 ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โทรศัพท์ : 087-1246895, 091-8498968

อู่สมเกียรติการช่าง 2

100/26 หมู่ที่ 4 ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร 86130
โทรศัพท์ : 077-557064, 083-3233560

อ. ยานยนต์

843 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ : 081-540-5234

หจก. เอส. วี. คาร์เซอร์วิส

60/1 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 081-6098998

หจก. เหมทานนท์ยางยนต์

4/647 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

หจก. ศรีโชคชัยการยาง

56/7 ถ.ศรีพังงา ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-700366, 075-700367
แฟกซ์ : 075-700365

หจก. เล่าคิมเฮงการยาง

151/126 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-341916, 075-345049
แฟกซ์ : 075-800385

หจก. เพชรเกษมยานยนต์พานิช

25/5 หมู่ที่  9 ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
โทรศัพท์ : 032-684-125
แฟกซ์ : 032-684-125

หจก. บ่าว คาร์แคร์ ออโต้แม็ก

230 หมู่ที่ 7 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
มือถือ : 080-1455855

หจก. นครไทร์ ออโต้เซ็นเตอร์

114/25 หมู่ที่ 3 ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
มือถือ : 086-4786858

หจก. ไทร์ แอนด์ ทรี เซอร์วิส

7/8 หมู่ที่ 1 ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โทรศัพท์ : 077-415272
มือถือ : 089-8741434, 082-2887577
แฟกซ์ : 077-234272

หจก. ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์

995 หมู่ที่ 1 ถ.เลี่ยงเมือง(สายเอเซีย) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-474301-3

หจก. ค็อกพิทไทยรัตน์ยานยนต์

99/28 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-223-165, 074-223-166
แฟกซ์ : 074-223166

หจก. คลองเรียนสหยางไทย

46/3,47 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-233653, 074-237088, 074-439396
แฟกซ์ : 074-439326

หจก. กอริลาไทร์ช็อป

190 หมู่ที่ 4 ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 081-8971609

หจก. กระบี่ยางทอง 1992

156/3 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-663155
แฟกซ์ : 075-600805

สุธรรมการยาง

202 หมู่ที่ 8 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โทรศัพท์ : 084-037-0938

ศิรินทร์ยางยนต์

1/8 หมู่ 4 ต.นาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92190
โทรศัพท์ : 075-276153
มือถือ : 086-9437659

พูลผลยางยนต์

61/13-61/16 หมู่ที่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โทรศัพท์ : 077-544120
มือถือ : 081-978-0809

พีเพิลไทร์

12/36 หมู่ที่  3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-264159

พีพี ไทร์ เซ็นเตอร์

62/1 หมู่ที่ 1 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170

ปั๊ม แพนเธอร์ คลับ

112/10 หมู่ที่ 5 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ : 094-2898889

บัณฑิตดีการยาง ซอย 6

375 หมู่ที่ 4 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี 84100
โทรศัพท์ : 081-9565829, 081-8943229

บจก. อนุชิต การยาง

19/1 หมู่ที่ 4 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 086-9401104, 081-2070114

บจก. หยก.ยางยนต์

34/40 หมู่ที่ 7 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
โทรศัพท์ : 076-604553
มือถือ : 095-5194246, 099-9241456
แฟกซ์ : 076-604554

บจก. วันแม็กซ์ภูเก็ต

222 หมู่ที่ 1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ : 094-7051111
แฟกซ์ : 076-274191

บจก. ภูเก็ต ออโต้ไทร์ เซอร์วิส

108/8 หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-261018-9
แฟกซ์ : 076-261020

บจก. พีวีเค ออโต้พาร์ท แอนด์ ไทร์

97 ถนนอ่าวลึก-พระแสง ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160
โทรศัพท์ : 084-8062631

บจก. พาราออโต้แม็ก

100/5 หมู่ 3 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-220751-2, 077-282048
มือถือ : 081-8915805
แฟกซ์ : 077-284228

บจก. นัมเบอร์วัน ออโต้ ไทร์

137/3 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-262446
มือถือ : 086-4883705

บจก. ดรีมคาร์ ซุปเปอร์วีลส์

8/47 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-281505, 077-286016
แฟกซ์ : 077-282049

บจก. ก้องยางทอง

24/153 หมู่ที่ 2 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 086-4783798

บจก. กระบี่ยางทอง 1999

210,212 หมู่ที่ 5 ถ.เหนือคลอง-ชัยบุรี ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140
โทรศัพท์ : 075-689496
มือถือ : 081-8928258
แฟกซ์ : 075-689488

โต้งการยาง

72/4 หมู่ที่ 3 ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 080-5299443

ตุ๊บตั๊บการยาง

47/3-4 ถ.เพชรเกษม ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โทรศัพท์ : 089-1953450

ณัฐพงษ์ยานยนต์

4/55 ถ.คลองหา 1 ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โทรศัพท์ : 077-344578
มือถือ : 081-8017359
แฟกซ์ : 077-344579

เจษฎายานยนต์

1/5 หมู่ที่ 2 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 089-8713638

กม. 18 การยาง

29/1 หมู่ที่ 4 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 077-357264
มือถือ : 081-9705963

หจก. ดิยางยนต์ สตูล

1471 หมู่ที่ 3 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-775403
แฟกซ์ : 074-775404

หจก. เจมส์สหยางยนต์ แอนด์ เซอร์วิส

97 หมู่ที่ 5 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทรศัพท์ : 074-431052
มือถือ : 081-8965832
แฟกซ์ : 074-431052