ตัวแทนจำหน่าย

รายชื่อผู้แทนจำหน่ายยางรถยนต์เวสเลค
ที่พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศ
เอกเจริญค้ายาง

511 หมู่ที่ 8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โทรศัพท์ : 056-012272, 056-482272
มือถือ : 089-8596935, 089-3544555

เอ พี ไอ ออไต้ไทร์

101 หมู่ที่ 4 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

อุดมโชคยางยนต์

346/1 หมู่ที่ 8 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160

อ. เจริญการยาง

655/8 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 082-7753105

หลีเฮงเส็งกลการ

394 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

หจก.ชัยนาทศูนย์ล้อ

444 หมู่ที่ 4 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โทรศัพท์ : 056-412300
มือถือ : 089-567-3933
แฟกซ์ : 056-412300

หจก. อัครเซอร์วิส หล่มสัก

155/4-5 ถ.สามัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ : 056-701173
แฟกซ์ : 056-701310

หจก. ลิ้มเจริญยางยนต์

33/23 ถนนพาดวารี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055-412723, 055-442000
มือถือ : 081-7856969
แฟกซ์ : 055-441146

หจก. ตากแสงการยาง

2/88-89 ถ.พหลโยธิน ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ : 055-511719
มือถือ : 089-5523232
แฟกซ์ : 055-516933

หจก. สุรพลพานิช ฮอด

397 หมู่ที่ 2 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ : 081-366-3377

หจก. รุ่งเรือง ออโต้ เซอร์วิส (หนองฉาง)

127,127/1 หมู่ที่ 1 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โทรศัพท์ : 056-042-665
มือถือ : 098-2697832, 081-8863018
แฟกซ์ : 056-542067

หจก. พิเชษฐ์การยาง

35/2 หมู่ที่ 12 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : 055-611256, 055-610138
มือถือ : 081-3136663
แฟกซ์ : 055-611-677

หจก. พัฒนาการยาง

617/1 ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โทรศัพท์ : 056-265200
แฟกซ์ : 056-265-223

สมชายการยาง

87/10 หมู่ที่ 6 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-341797
มือถือ : 089-8232556, 085-924899

ศรีนวลการยาง

181/4 ถ.ประตูชัย ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ : 086-4296646

ศ. เจริญการยาง

90 หมู่ที่ 9 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
โทรศัพท์ : 087-356-9561

วิริยะยางยนต์ ศูนย์ล้อ

321 หมู่ที่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-224-331
มือถือ : 081-887-6469
แฟกซ์ : 056-229-659

ร้าน ทวีปการยาง

19 หมู่ที่ 3 ต. ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
โทรศัพท์ : 055-725338
แฟกซ์ : 055-779075

ร้านนครสวรรค์พิษณุโลกการยาง

394/9-11 หมู่ 10 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-226980
แฟกซ์ : 056-223681

แม็ค มายด์ คาร์เซอร์วิส

99/11 ถ.เอเซีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทรศัพท์ : 055-546775
มือถือ : 081-8866339, 085-5422234

ฝางยานยนต์

361(ล็อค5-6) หมู่ที่ 12 ถ.โชตนา ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ : 081-960-8878

บจก. ส.การยาง พิษณุโลก

98/3 หมู่ที่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-221161, 055266194
มือถือ : 081-8871677

บจก. วิริยะยางยนต์ (2018)

321 หมู่ที่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-224331
มือถือ : 081-8876469
แฟกซ์ : 056-229659

บจก. ริชเชอร์ ไทร์

98/9 หมู่ที่ 6 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 098-5762456

บจก. พงศ์โชตนาการยาง เอ็กซเลนซ์

281 หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-3532253

บจก. พงศ์โชตนาการยาง เอ็กซ์เพรส

82 หมู่ที่ 1 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053-241459

บจก. ซี เค ยางยนต์ แอนด์ เซอร์วิส

294/1 หมู่ที่ 4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ : 054-524245
มือถือ : 081-5302680
แฟกซ์ : 054-524245

บจก. กำแพงเพชรศูนย์รวมยาง

80 หมู่ที่ 2 ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 095-0544944

บจก. พงศ์โชตนาการยาง

128 ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 053-211705, 053-214083

บจก. เจริญศิลป์ ออโต้ไทร์

458 หมู่ที่ 3 ต. เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทรศัพท์ : 053-731-540, 080-492-9658

โตโยแม็กซ์ยาง

120/8 หมู่ที่ 1 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ : 053-355-324
มือถือ : 083-5159933

คณะบุคคล พิจิตร คาร์เซอร์วิส

171/3 หมู่ที่ 5 ถ.พิจิตร-กำแพงเพชร ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 056-656-334, 056-656-335
มือถือ : 086-928-8444