ตัวแทนจำหน่าย

รายชื่อผู้แทนจำหน่ายยางรถยนต์เวสเลค
ที่พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศ
หจก. สยามยางยนตร์

222 หมู่ที่ 8 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โทรศัพท์ : 037-28112, 037-282678
มือถือ : 089-1777565

บายพาสการยาง

41/13 หมู่ที่ 1 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-285968, 081-3779862

บจก. สยามยางยนตร์ 304

669 หมู่ที่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

บจก. ศรีกิจหุ่นพงศ์พันธ์ ธุรกิจยางยนต์

83 ถ.ตอนการทาง ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โทรศัพท์ : 037-247924-5, 088-0238888

บจก. รู้จักรยางอินเตอร์ออโต้ไทร์

28/4 หมู่ที่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 038-4258823
แฟกซ์ : 038-726455

บจก. โชคพัฒนาสระบุรี เซอร์วิส

35 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 036-211671, 036-212891
แฟกซ์ : 036-314258

บจก. หนองแครวมยางและตั้งศูนย์ล้อ

138/3-5 ถ.พหลโยธินสายใหม่ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โทรศัพท์ : 036-371136
แฟกซ์ : 036-280200

บจก. กลุ่มธุรกิจรถยนต์ศรีกิจหุ่นพงศ์พันธ์

338/8 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โทรศัพท์ : 037-241517-9, 081-349-9991
แฟกซ์ : 037-241519

นาย อิทธิพงศ์ ตันสกุลวัฒนา

23/62 หมู่ที่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 081-3779862

น้อง การยาง (สาขา 2)

56/22 หมู่ที่ 4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

บจก.กิจการยาง ชลบุรี จำกัด

72 ม.1 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 2000

โทรศัพท์: 038-206801, 038-206802, 099-394-9395